Logo ontwerp op maat

Om onze klanten het totaalpakket aan te bieden, kunnen we aansluitend een huisstijlpakket voorzien. Een sterk logo ligt aan de basis van een goede huisstijl. Dit enkel ter ondersteuning van andere projecten zoals een website of webapplicatie.

Ondersteuning voor je digitale présence

Enerzijds kunnen klanten bij ons terecht voor een rebranding, of vernieuwing, van hun huisstijl. Dit kan gaan om een volledig nieuw logo of een heropwaardering van de huidige huisstijl. Na een briefing, bekijken we samen welke elementen naar voor moeten blijven komen en wat van tafel geveegd kan worden. Daarna voorzien we elke klant van een compleet huisstijlpakket.

Anderzijds nemen we het logo over. Dit is vaak het geval als er wel een logo is, maar geen sprake van een digitale versie ervan. Zie het als een digitalisering van je huisstijl.