Wij zijn codekick

website
AlvagroAlvagro is sinds 1978 actief in kraanwerken en containerverhuur. Ze voeren verschillende grond -en nivelleringswerken uit en bieden de daar bijhorende nevenactiviteiten bij aan. De firma is vooral actief op grotere werven, maar wou de markt van de kleinere particuliere werken ook aanspreken. Om die doelgroep te bereiken eén te overtuigen was een nieuwe website aan de orde. CodeKick stond in voor het nieuwe webdesign, copywriting en technische implementatie.

Bekijk de website